Tietosuoja

Päivitetty: 22.09.2022

Yrityksemme tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen GDPR:n edellyttämällä tavalla.

Tietosuojaselosteen sisältöä voidaan muuttaa julkaisemalla uusi versio verkossa. Siksi suosittelemmekin tutustumaan tietosuojaselosteeseemme säännöllisesti.

Rekisterinpitäjä:

Veistämö Kortesniemi Oy
Y-0620617-3
Korvenalantie 53
64820 Kärjenkoski

Rekisteriasioista vastaava henkilö:

Emmi Kortesniemi
Veistämö Kortesniemi Oy
emmi.kortesniemi@kortesniemi.com

Rekisterin nimi:

Yrityksen asiakkuuksien hoitoon liittyvä rekisteri.

Rekisterin pitämisen peruste

Rekisterissä olevien tietojen säilytys perustuu joko sopimussuhteeseen yrityksemme kanssa, henkilöltä saatuun suostumukseen tietojen tallentamiseen tai yrityksemme oikeutettuun etuun kerätä tietoa liiketoimintamme edellytyksen kannalta.

Keräämme ja tallennamme tietoa asiakassuhteisiin perustuen tai liiketoimintaan liittyen mahdollisista uusista asiakkaista. Uusien mahdollisten asiakkaiden tietojen keruu perustuu yritystoimintaan ja keräämme itse tiedot.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksella taikka yrityksen ja asiakkaan välisen kauppasuhteen taikka muun asiallisen yhteyden perusteella.

Henkilötietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Asiakkuuden ylläpito
 • Sähköinen asiakasviestintä
 • Analysointi ja tilastointi
 • Tilausten käsittely
 • Ylläpitoon
 • Markkinointiin
 • Asiakaspalveluun

Toimintamme pohjautuu lailliseen liiketoimintaan, joten noudatamme myös EU:n lainsäädäntöä henkilötietojen tallentamisesta:

Tiedot, joita henkilöstä tallennamme ovat lainmukaisia, kohtuullisia ja läpinäkyvää käsittelyn osalta. Tämä tarkoittaa, että voit milloin tahansa saada tietosi saataville.

Tiedolla on käyttötarkoitussidonnaisuus – esimerkiksi tiedot, joita henkilöistä keräämme, ovat vain tiettyyn käyttötarkoitukseen sidottuja. Emme luovuta tietojasi ulkopuolisille tahoille, ellei siihen ole asianmukaista syytä.

Minimoimme tallentamamme tiedon – tallennamme vain tarpeellisen.

Pyrimme pitämään tietomme täsmällisinä.

Rajoitamme tiedon säilytystä – Säilytämme tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen määritellyn tarkoituksen toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Tallennamme ehyttä ja luotettavaa tietoa, esimerkiksi varmuuskopioiden kautta varmennettuna.

Rekisterin tietosisältö

Säilytämme ja käsittelemme rekisteröidystä seuraavia käyttötarkoituksen mukaisia henkilötietoja:

 • Etu- ja sukunimi
 • Titteli
 • Yrityksen nimi
 • Yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 • Laskutus- ja maksutiedot
 • Tuote- ja tilaustiedot

Tietolähteet

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • sähköpostitse
 • puhelimitse
 • lomakkeella
 • mobiilisovelluksen kautta tai muulla vastaavalla tavalla
 • rekisterin käsittelijän syöttäminä

Lisäksi liiketoimintaan liittyen esimerkiksi uusien asiakkaiden hankinnassa voimme käyttää esimerkiksi mediasta poimittuja nimiä, joihin voimme ottaa yhteyttä liiketoimintamielessä.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa yhteistyökumppaneillemme, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille tapahtuu vain käyttötarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta.

Tietojen luovuttaminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta osapuolille, jotka toimivat Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Tietoja ei pääasiallisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja luovutetaan palveluihin, jotka toimivat Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella ainoastaan järjestelmäteknisistä syistä. Tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia ja jaamme näihin palveluihin tiedon minimoinnin ja riskien vähentämisen periaatetta noudattaen.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä koskevat manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy kielletty. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tiedostossa, joka on teknisten keinojen avulla suojattu. Tiedostoon pääsy on rajoitettu vain sellaisiin henkilöihin, joilla on työtehtäviensä perusteella tarve käyttää tietoja.

Tarkastusoikeus

Henkilöillä on oikeus ja mahdollisuus tarkistaa omat tietonsa rekisteristä. Kun henkilö haluaa käyttää tarkistusoikeuttaan, tulee hänen lähettää allekirjoitettu tarkastuspyyntö rekisteriasioista vastaavalle henkilölle yllä mainittuun osoitteeseen. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskeva virheellinen henkilötieto oikaistavaksi, täydennettäväksi tai poistettavaksi rekisteristä, mikäli tieto on henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut (henkilötietolaki 26 §).

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa hyödyntäminen suoramarkkinoinnissa, etämyynnissä, henkilömatrikkeleissa ja tutkimuksissa ilmoittamalla siitä yllä mainittuun osoitteeseen (henkilötietolaki 30 §).

Evästeet ja yksityisyydensuoja

Kortesniemen sivustolla hyödynnetään evästeitä. Anonyymeja evästetietoja kerätään aina, kun vierailet sivustollamme. Voit evätä ei-toiminnallisten evästeiden keräämisen sivuston evästeilmoituksesta.

Lisätietoja evästeistä saat klikkaamalla sivuston vasemman alakulman ikonia ja valitsemalla kohdan ”Lisätietoja evästeistä”. Voit myös muuttaa jo antamaasi evästesuostumusta samasta sijainnista.

Keräämme anonyymia ja ei-personoitua dataa alla mainittujen työkalujen kautta:

 • Google Analytics
 • Facebook
 • Instagram
 • YouTube